Natracare x EcoHealth Alliance: One Earth, One Health

We bevinden ons inmiddels al erg lang in een nieuwe werkelijkheid: leven tijdens een globale pandemie, met alle gevolgen van dien. Overleven in een ‘nieuw normaal’ terwijl we onszelf en elkaar beschermen van Corona. Het is een enorm leerproces, met af en toe positieve levenslessen. De waardering van onze buitenruimtes is bijvoorbeeld gegroeid, en we zijn bewuster van de rol die deze spelen bij onze gemoedstoestand.

In reactie op deze pandemie is het Natracare-team op zoek gegaan naar een ​​organisatie die de kans op herhaling van deze globale situatie kleiner maakt. Daarom is EcoHealth Alliance onze nieuwe partner. EcoHealth Alliance werkt niet alleen ter bescherming van de natuur, ze onderzoeken ook hoe de natuur kan bijdragen aan het voorkomen van en minimaliseren van ziektes.

Wie zijn EcoHealth Alliance?

EcoHealth Alliance is een non-profitorganisatie die zich via onderzoeken inzet om de volksgezondheid, de natuur en de flora en fauna te beschermen tegen de verspreiding van ziektes.

Hun missie is om wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te ontwikkelen voor het voorkomen van pandemieën en de bevordering van milieubescherming. EcoHealth Alliance onderzoekt hoe mondiale milieugezondheid kan worden bereikt en hoe de resultaten van hun onderzoek op een duurzame manier kunnen worden geïmplementeerd binnen gemeenschappen en in samenwerking met beleidsmakers. We zijn heel blij om hun Forest Health Futures-project in Liberia te steunen, waarin wordt nagegaan hoe de natuur, met name bosgrond, de verspreiding van ziektes zoals COVID-19 kan stoppen.

vrouwen die onderzoek doen op laptops

Een OneHealth-Werkwijze

De gezondheid van mens, dier en milieu zijn allemaal afhankelijk van elkaar en met elkaar verbonden. Daarom hanteren EcoHealth Alliance een holistische “OneHealth”-werkwijze. Dat is een werkwijze die ze hebben ontworpen om de menselijke interacties met de natuurlijke wereld beter te begrijpen, zodat zowel de mens als de natuurlijke wereld beter beschermd kan worden.

75% van de opkomende infectieziekten, waaronder COVID-19, is van dierlijke oorsprong, en meer dan 40% kan teruggeleid worden naar een veranderingen in landgebruik – bijvoorbeeld het kappen van bosgrond voor landbouw- of residentieel gebruik. EcoHealth Alliance wil de impact van menselijke interacties in relatie tot habitatfragmentatie, ontbossing en andere veranderingen in landgebruik op het gedrag van ziektes zoals COVID-19 en Ebola beter begrijpen.

Hoe kan herbebossing helpen om ziekten te voorkomen?

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de manier waarop we land gebruiken en de verspreiding van ziektes zoals COVID-19 niets met elkaar te maken hebben. Maar er blijken verschillende manieren waarop het zorgen voor en het creëren van meer beschermd bosgebied kan helpen om wereldwijde pandemieën te voorkomen. Herbebossing beschermt zowel dieren als mensen tegelijkertijd – het creëert fysieke barrières en afstand tussen menselijke en dierlijke habitats, verbetert de luchtkwaliteit en stimuleert de biodiversiteit. Het Forest Health Futures-project van EcoHealth Alliance richt zich hierop.

man met een vleermuis

Wat is het Forest Health Futures-project?

In 2019 lanceerde EcoHealth Alliance het Forest Health Futures-project in Liberia. Dit project richt zich op het minimaliseren van infectieziekten, van hun impact op de menselijke gezondheid en van de economische kosten die ze veroorzaken voor gemeenschappen.

Om dit te bereiken zal het project de relatie tussen het verhoogd risico op ziekte-uitbraken en de overgang van bos naar landbouwgrond vaststellen. Een ander doel van het project is economische ontwikkeling in het gebied te stimuleren via het duurzame en strategische gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Om beter te begrijpen wat de lokale context en gang van zaken is, vooral met betrekking tot de verspreiding van ziektes, werkt EcoHealth Alliance met een groot aantal Liberiaanse belanghebbenden.

De betrekking van regeringen en non-profitorganisaties, gemeenschappen en particuliere bedrijven, zorgt voor een holistisch begrip van het project. Het zorgt er ook voor dat de resultaten van het project nuttig zijn voor iedereen en dat de betrokkenen zich zullen blijven inzetten voor een verbetering.

De resultaten voor het Forest Health Futures-project zijn:

  • Een uniforme dataset die samen is gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid van Liberia, en kaarten die op basis van satellietbeelden gemaakt zijn om de locaties van uitbraken van infectieziekten die correleren met veranderingen in landgebruik te weergeven.
  • Een sociaal-ecologisch model dat de economische impact van infectieziekten veroorzaakt door veranderingen in landgebruik berekend. Malaria, Lassa Fever en Disease X (momenteel onbekende zoönotische ziekten die mogelijk door mensen kunnen worden opgelopen) zijn hier van belang.
  • Een “scenarioplanning”-module om toekomstige plannen voor landgebruik te beoordelen op basis van verschillende prognoses van het rendement uit grondstoffen, de productiewinst en waarden van ecosysteemdiensten.
  • Capaciteitsopbouw, trainingsactiviteiten en planning-tools voor landgebruik, door EcoHealth Alliance binnen de gemeenschappen gecreëerd zodat de lokale bevolking de kennis en tools krijgt die nodig is om het succes van het project te onderhouden.

onderzoekers die dieren inspecteren met behulp boek

EHA en COVID-19

Het werk van EcoHealth Alliance is nu belangrijker dan ooit. Zowel de huidige pandemie als de ebola-epidemie van 2016 zijn exacte voorbeelden van de omstandigheden die voorkomen dienen te worden door hun werk. Het is de hoop van EcoHealth Alliance en Natracare dat het Forest Health Futures-project een blauwdruk zal creëren voor het begrijpen en beheersen van ziekten op plekken waar bebost grond wordt ontwikkeld voor agrarisch gebruik.

Lees hier meer over het geweldige werk van EcoHealth Alliance.

Laat een reactie achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.