Natracare x Ubuntu Wildlife Trust: van educatie tot actie

We zijn pas sinds 2019 lid van 1% for the Planet wat eigenlijk vrij recent is (wist je dat we het allereerste merk voor menstruatieproducten zijn dat lid is geworden?). Dus ons lidmaatschap is nog behoorlijk nieuw! Maar we werken al veel langer samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor de planeet, zoals onze samenwerking met Clinton, een trustee van de Ubuntu Wildlife Trust.

We begonnen onze samenwerking met Clinton meer dan tien jaar geleden, toen hij nog een masterstudent was die de wereld wilde veranderen. Lees verder om meer te weten te komen over hoe deze langdurige samenwerking tot stand is gekomen!

Onze gedeelde geschiedenis

Natracare en Clinton kruisten meer dan tien jaar geleden voor het eerst elkaars pad toen we zijn Master of Wildlife Management studie over de Afrikaanse wilde honden sponsorden. De Afrikaanse wilde hond was in die tijd het op één na meest bedreigde roofdier ter wereld. Zijn studie leidde ertoe dat hij de volgende vijf jaar nauw ging samenwerken met natuur- en wildreservaten. Dit veroorzaakte een domino-effect, waardoor Clinton niet één, maar vijf goede doelen oprichtte met collega’s die hij onderweg had ontmoet. Deze liefdadigheidsinstellingen zijn allemaal nog steeds actief en hebben gezamenlijk ongeveer 27 reservaten in vijf verschillende landen onderhouden.

Enkele belangrijke activiteiten van deze vijf liefdadigheidsinstellingen zijn:

  • Het opstarten van een project om schubdieren (termieteneters) te herintroduceren, en met succes, in een provincie waar ze officieel als uitgestorven werden beschouwd.
  • De bescherming van meerdere inheemse en bedreigde diersoorten.
  • Het creëren van ongeveer twintig vaste banen voor leden van de gemeenschap.
  • Het samenstellen van een team dat volledig bestaat uit vrouwen, alleenstaande moeders en kinderen om duurzaam werk te doen, een gecertificeerde opleiding te volgen en voor het eerst in hun leven een bankrekening te openen.
  • Meer dan 80 gezinnen die gedurende de COVID-pandemie gesteund werden met regelmatige voedselpakketten.
  • Het helpen herintroduceren van leeuwen in Rwanda – voor het eerst in decennia.

Clinton had al zoveel bereikt sinds wij zijn masteropleiding sponsorden, maar hij had nog grotere plannen voor de toekomst, en dus richtte hij het Ubuntu Wildlife Trust op.

Wat is de Ubuntu Wildlife Trust?

Om echte duurzaamheid te bereiken, moet aan de ecologische, sociale en economische behoeften worden voldaan en moeten ze als één geheel worden behandeld. Clinton en zijn collega’s hebben dit goed begrepen. De Ubuntu Wildlife Trust, opgericht in 2020, heeft tot doel de biodiversiteit van Zuid-Afrika te behouden en in stand te houden. De Trust is gevestigd in zowel het Verenigd Koninkrijk als Zuid-Afrika en zet zich in om leefgebieden te redden, wilde dieren te beschermen en de lokale gemeenschappen te ondersteunen.

Het uitgebreide werk van de Trust kan worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

1. Onderzoeken

Ze voeren diverse onderzoeksprojecten en monitoringprogramma’s uit om inzicht te verkrijgen in de status van wilde dieren. Dit omvat het onderzoeken van specifieke soorten om beter te begrijpen hoe goed de populatie in stand wordt gehouden, maar ook om nieuwe soorten te ontdekken.

2. Ondersteuning

De Trust zet zich in voor de ondersteuning van bestaande natuurreservaten om lokale natuurgebieden en de diersoorten die erin leven te beschermen. De steun bestaat voornamelijk uit het verstrekken van voedsel en middelen voor het behandelen van vergiftigingen, maar omvat ook het leveren van apparatuur. Hieronder valt ook het ondersteunen van strandopruimingen en monitoringprogramma’s voor schildpadden in Zuid-Afrika gedurende het legseizoen.

3. Projecten

De grotere projecten waar het team van Ubuntu Wildlife Trust aan werkt zijn erg gevarieerd – enkele van de belangrijkste hiervan zijn:

  • Het Sand Forest Project, waar voor het eerst wordt gewerkt aan het herstel van een bedreigd zandbos.
  • Het Centre Project omvat de ondersteuning van een gemeenschapscentrum waar ngo’s gehuisvest zijn die zich bezighouden met sociale, economische en milieuproblemen. Het werk van de ngo’s varieert van geweld tegen vrouwen, tot training in handelsvaardigheden en werkmethoden in de landbouw.
  • Het Range Land Project richt zich op het gebruik van regeneratieve landbouw om duurzame leefgebieden voor wilde dieren te creëren.

4. Ervaringen met wilde dieren

De Ubuntu Wildlife neemt leden van bedrijven en het publiek mee naar de reservaten om actief deel te nemen aan activiteiten van het wildpark. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de fondsenwerving, maar biedt ook waardevolle ervaringen voor mensen die normaal gesproken niet in aanraking komen met het werk en de omgeving van de Ubuntu Wildlife Trust.

Natracare heeft onlangs mede bijgedragen aan de sponsoring van het voertuig van de Ubuntu Wildlife Trust. Dat voertuig is momenteel van cruciaal belang voor alle werkzaamheden van de organisatie, vooral in de weeshuizen en reservaten voor neushoorns.

We zijn er trots op dat we al lange tijd partner zijn van Clinton en de Ubuntu Wildlife Trust. Je kunt hier meer lezen over al de briljante organisaties die we steunen.

Laat een reactie achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.