Polityka prywatności i pliki cookie

Szanujemy Państwa prywatność. Zbieramy tylko te dane, które są nam potrzebne, i nie przechowujemy ich dłużej, niż jest to konieczne.

Ta polityka prywatności opisuje, jak zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, oraz jakie mają Państwa prawa.

Kiedy używane jest w niej słowo „my”, odnosi się do administratora Państwa danych osobowych w rozumieniu tej polityki.

Administratorem danych jest Bodywise (UK) Ltd, brytyjska firma z siedzibą pod adresem Natracare House, 19 Eagles Wood, Woodlands Lane, Bristol, BS32 4EU, Wielka Brytania.

Spis treści

 1. Dane, które Państwo przekazują
 2. Dane, które zbieramy
 3. Dane, które udostępniamy
 4. Zarządzanie Państwa danymi
 5. Zatrzymywanie danych
 6. Dzieci
 7. Zmiany tej polityki prywatności

Dane, które Państwo przekazują

Komunikując się z nami

Kontaktując się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając nam e-mail, publikując wpis na naszym blogu lub komunikując się z nami w jakikolwiek inny sposób, decydują się Państwo na przekazanie nam danych. Dane te mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, płeć, lokalizację, historię zakupów lub inne dane demograficzne. Udostępniając nam te dane, zgadzają się Państwo na zbieranie ich przez nas, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz przechowywanie w sposób opisany w tej polityce prywatności.

Subskrybując naszą listę mailingową

Subskrybując jedną z naszych list mailingowych, decydują się Państwo na przekazanie nam danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zawsze podajemy link do tej polityki prywatności i wyjaśniamy, jak chcielibyśmy się z Państwem komunikować. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie do komunikowania się z Państwem w określony sposób.

Mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie, korzystając z linków podanych w e-mailach, które Państwu przesyłamy.

Dane, które zbieramy

E-maile

Gdy subskrybują Państwo naszą listę mailingową, śledzimy Państwa interakcje z e-mailami, które Państwu wysyłamy. Pomaga nam to zrozumieć, co jest dla Państwa ważne, i udoskonalić udostępniane przez nas treści. Sprawdzamy, czy otwierają Państwo nasze e-maile, które linki Państwo klikają i kiedy.

Mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie, korzystając z linków podanych w e-mailach, które Państwu przesyłamy.

Pliki cookie

Ta witryna, podobnie jak wiele innych, używa plików cookie, żeby zapewnić użytkownikom komfort korzystania z witryny.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu przez odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji i odpowiednie zareagowanie podczas Państwa kolejnej wizyty. Pliki cookie mogą być trwałe lub sesyjne. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze do momentu wygaśnięcia, natomiast pliki sesyjne są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki.

Jak wykorzystujemy pliki cookie: Analiza zachowania użytkowników witryny

Używamy oprogramowania Google Analytics do zbierania danych o zachowaniu użytkowników naszej witryny. Celem jest upewnienie się, że zapewniamy informacje, których szukają użytkownicy, w najlepszy możliwy sposób.

Google Analytics rejestruje:

 • które strony witryny Państwo odwiedzają;
 • ile czasu spędzają Państwo na każdej stronie;
 • jak znaleźli Państwo witrynę;
 • co klikają Państwo, odwiedzając witrynę.

Do identyfikacji odwiedzających witrynę używamy anonimowego, losowego identyfikatora klienta (np. 12345.67890).

Nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych Państwa danych osobowych, anonimizujemy Państwa adres IP i nie pozwalamy firmie Google na używanie ani udostępnianie naszych danych analitycznych.

Google Analytics używa następujących plików cookie:

Nazwa

Cel

Wygasa

natracare_ga

GA4 cookie – Służy do rozróżniania użytkowników.

1 rok

natracare_ga_X7FZY55ENY

GA4 cookie – Used to persist session state.

1 rok

_ga

Służy do rozróżniania użytkowników.

2 latas

Te pliki cookie informują nas, czy odwiedzili Państwo wcześniej naszą witrynę. Państwa przeglądarka mówi nam, czy mają Państwo te pliki, a jeżeli nie, generujemy nowe. Umożliwia nam to śledzenie, ilu mamy indywidualnych użytkowników i jak często odwiedzają witrynę.

Jak wykorzystujemy pliki cookie: YouTube

Używamy YouTube do wyświetlania filmów na niektórych stronach witryny. YouTube generuje pliki cookie, kiedy odwiedzają Państwo jedną z ich stron.

Rezygnacja

Pliki cookie znajdujące się na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą Państwo kontrolować poprzez ustawienia przeglądarki.

Zrezygnować z usług Google Analytics można pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dane techniczne

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, otrzymujemy dane techniczne. Obejmują one adres IP, przeglądarkę, system operacyjny i odwiedzane strony. Rejestrujemy te dane na naszych serwerach, żeby zoptymalizować działanie i bezpieczeństwo witryny.

Dane, które udostępniamy

Przetwarzanie zewnętrzne

Korzystamy z usług stron trzecich, takich jak:

 • zarządzanie listami mailingowymi i dostarczanie e-maili;
 • hosting witryn internetowych;
 • analizowanie korzystania z takich usług.

Firmy, z którymi współpracujemy, przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Przekazujemy im wyłącznie dane niezbędne do świadczenia danego rodzaju usługi. Zawieramy pisemne umowy, żeby upewnić się, że dane wykorzystywane są zgodnie z tą polityką prywatności.

Zgodne z prawem ujawnienie danych, bezpieczeństwo i ochrona

W uzasadnionych przypadkach możemy zachować, wykorzystać lub ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli uważamy, że jest to konieczne, żeby:

 • spełnić wymagania prawa, przepisów, postępowania sądowego lub na żądanie organów rządowych;
 • chronić bezpieczeństwo określonej osoby;
 • chronić integralność naszej platformy, w tym zapobiegać wysyłaniu spamu i innym nadużyciom;
 • uporać się z oszustwami, zapewnić ochronę i rozwiązać kwestie techniczne;
 • chronić nasze prawa lub mienie, bądź prawa i mienie osób korzystających z naszych usług.

Zarządzanie Państwa danymi

Państwa prawa

Jest ważne, żeby rozumieli Państwo, jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi, i jak mogą je Państwo egzekwować. Jeżeli chcą Państwo omówić swoje prawa lub skorzystać z nich, prosimy o kontakt z naszym administratorem danych pod adresem privacy@natracare.com lub

Bodywise (UK) Ltd
FAO: The Data Controller
Natracare House, 19 Eagles Wood
Woodlands Lane
Bristol
BS32 4EU
Wielka Brytania

Prawo do bycia poinformowanym

Celem tej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe, mogą Państwo również zobaczyć konkretne komunikaty wyjaśniające, dlaczego są nam one potrzebne.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo dostępu do kopii swoich danych osobowych, a także do otrzymania pewnych informacji o tym, jakie są to dane, oraz jak i dlaczego je przetwarzamy. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo wystąpić o poprawienie swoich danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przechowywane przez nas informacje są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo wystąpić o usunięcie przez nas Państwa danych osobowych.

W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do zatrzymania Państwa danych, jeżeli na przykład zobowiązują nas do tego przepisy prawne. W takiej sytuacji wyjaśnimy i omówimy z Państwem zaistniałe okoliczności.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zamiast prosić o usunięcie danych, mogą Państwo wystąpić o ograniczenie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych – oznacza to, że zachowujemy Państwa dane, ale przestajemy je przetwarzać do większości celów. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeżeli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe, że nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, podczas gdy rozpatrujemy Państwa sprzeciw w stosunku do przetwarzania, lub jeżeli Państwa dane nie są nam już potrzebne, ale wymagają Państwo, żebyśmy zachowali je w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo wystąpić o kopię swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu oraz o przekazanie przez nas tych danych innej organizacji. W pewnych okolicznościach prawa te mogą nie mieć zastosowania, ale w takim przypadku zawsze to wyjaśnimy.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

Mają Państwo prawo uniknąć podejmowania decyzji na Państwa temat w oparciu wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych (w tym profilowanie), jeżeli ma to na Państwa znaczny wpływ. Nie stosujemy takiego przetwarzania.

Przechowywanie danych

Przechowujemy zapis Państwa komunikacji z nami przez sześć lat, na wypadek, gdyby konieczne było odniesienie się do konkretnej rozmowy, zapytania lub skargi. Może to wynikać z naszych uzasadnionych interesów biznesowych, faktu, że nadal kontynuują Państwo komunikację z nami, lub z przyczyn prawnych.

Zachowujemy Państwa dane kontaktowe na subskrybowanych przez Państwa listach mailingowych, chyba że poproszą Państwo o ich usunięcie. Jeżeli od dłuższego czasu nie otwierają Państwo e-maili od nas, możemy skontaktować się z Państwem i zapytać, czy nadal chcą je Państwo otrzymywać. Kiedy anulują Państwo subskrypcję listy mailingowej, zatrzymujemy pewne podstawowe informacje, żeby upewnić się, że nie będziemy kontaktować się z Państwem w przyszłości.

Zanonimizowane dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej witryny przechowujemy przez 14 miesięcy od czasu ostatniej wizyty.

Dzieci

Prosimy, żeby osoby poniżej 13 roku życia nie przesyłały nam danych osobowych. Muszą Państwo być także w wieku umożliwiającym wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w swoim kraju. Jeżeli dowiemy się, że posiadamy takie dane, usuniemy je jak najszybciej.

Zmiany tej polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w tej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany tej polityki, opublikujemy je na naszej witrynie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023