Całkowita wolność od chloru

Jesteśmy dumni, że do oczyszczania naszej bawełny ekologicznej i masy celulozowej przed użyciem stosujemy wybielanie całkowicie bez użycia chloru (TCF).

Wybielanie jest stosowane do materiałów używanych w produktach takich jak podpaski, tampony i pieluchy, a także do innych produktów, takich jak papier.

Produkty Natracare są wytwarzane bez użycia chloru lub związków chloru, w procesie „Totally Chlorine Free” (TCF). Dzięki zastosowaniu tej metody nasze produkty są zawsze w 100% wolne od chloru, co zapewnia spokój ducha podczas ich stosowania.

Co należy wiedzieć o wybielaniu?

Obecnie masa celulozowa jest bielona z użyciem procesu „Elemental Chlorine Free” (ECF) oraz procesu „Totally Chlorine Free” (TCF).

Stosujemy wyłącznie TCF, ponieważ jest to jedyny proces w 100% wolny od chloru i jego związków. Firma Natracare dąży do wyeliminowania ryzyka narażenia na kontakt z chlorem lub jego produktami ubocznymi.

Jesteśmy dumni z tego, że używamy wyłącznie procesu „Totally Chlorine Free” (TCF). Zgodnie z nazwą metoda TCF jest całkowicie wolna od chloru. Ponieważ TCF nie wykorzystuje chloru, nie wytwarza ani nie uwalnia jego produktów ubocznych.

Żywotność ekspozycji

Misją Natracare jest ograniczenie narażenia na niepotrzebne toksyny i pozostałości chemiczne.1 Produkty wybielone chlorem nie nadają się do stosowania ani w pochwie, ani w jej pobliżu.

Nasze produkty testujemy niezależnie pod kątem pozostałości pestycydów i dioksyn, aby oszczędzić Wam zmartwień. Natracare zawsze stosowała metodę TCF, ponieważ jest ona najbezpieczniejsza zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.2

Przez całe życie zużywamy do 17 000 tamponów

Poznaj produkty bez chloru

Wyświetl wszystkie produkty