Hoe stijgende kosten menstruaties beïnvloeden

Het is duidelijk dat we momenteel in een crisissituatie verkeren waarin de kosten voor levensonderhoud enorm zijn gestegen. Maar op welke manier beïnvloedt dit mensen die kwetsbaar zijn voor menstruatiearmoede? In Nederland stegen de prijzen in 2022 met 10%, en in de VS is de jaarlijkse inflatie op het hoogste niveau in 40 jaar. De stijgende kosten voor levensonderhoud dwingen veel mensen om moeilijke beslissingen te nemen over wat ze wel en niet kunnen kopen.

Onze vrienden van Bloody Good Period in Londen hebben gemeld dat ze in de eerste drie maanden van het jaar een toename van 78% hebben gezien in de vraag naar gratis menstruatieproducten. Een toename die te wijten is aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud in 2022. Hier is wat meer informatie over hoe de koopkrachtcrisis invloed heeft op menstruaties en mensen die ze hebben:

Waarom stijgen de kosten?

De inflatie schommelt voortdurend en is afhankelijk van vele factoren die de vraag en het aanbod van goederen wereldwijd kunnen beïnvloeden of beperken. Momenteel is de inflatie bijzonder hoog, en enkele van de redenen hiervoor zijn:

  • Het effect van de oorlog in Oekraïne op de gas- en olieprijzen
  • De stijging van de brandstofprijzen in Nederland
  • De pandemie die de wereldwijde aanvoer van goederen onder druk zet

Waarom zitten we in een kostencrisis?

De stijging van de kosten met betrekking tot levensonderhoud is een crisis geworden omdat de lonen en sociale uitkeringen niet in hetzelfde tempo stijgen als de inflatie. Consumentengoederen en -diensten waren in de maand januari 2023 7,6% duurder dan een jaar eerder.

Dit leidt tot een crisis wanneer mensen het zich niet meer kunnen veroorloven te leven met de middelen die ze hebben, waardoor miljoenen mensen in armoede terechtkomen. Er moeten opofferingen worden gedaan om de uitgaven te herzien, en voor mensen met een toch al beperkt inkomen is dit enorm nadelig voor hun gezondheid en welzijn. Ze worden gedwongen te kiezen tussen eten, verwarming of essentiële producten zoals maandverband en tampons.

Wat heeft dit met menstruatie te maken?

Je denkt misschien: “Natracare is gespecialiseerd in menstruaties, niet in de economie,” en natuurlijk heb je daarin helemaal gelijk. Dus hoe raakt deze kostencrisis mensen die menstrueren? Heel eenvoudig: menstruatieproducten zijn op de meeste plaatsen en onder de meeste omstandigheden niet gratis en worden vaak zelfs belast als luxeproducten.

Wereldwijd leven al zo’n 500 miljoen mensen in menstruatiearmoede, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot betaalbare menstruatieproducten en sanitaire voorzieningen. Menstruatiearmoede kan het leven van mensen op allerlei manieren beïnvloeden, van gevoelens van schaamte en verlegenheid tot het niet naar het werk of naar school kunnen gaan. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van de onevenredige en negatieve invloed die onze patriarchale samenleving heeft op vrouwen, meisjes en mensen die ongesteld worden.

Nu steeds meer mensen moeten kiezen tussen eten, verwarming, vervoer, enz., zullen velen menstruatieproducten niet meer als prioriteit beschouwen. In Nederland heeft bijna één op de tien meisjes soms geen geld voor maandverband of tampons, terwijl anderen aangewezen zijn op voedselbanken en donaties. Als je daartoe in staat bent, doneer dan aan een voedselbank: menstruatieproducten worden altijd dankbaar ontvangen, omdat ze vaak over het hoofd worden gezien als een essentieel product.

Wat betekent dit voor ouders?

Ouders zullen op zeer uiteenlopende manieren worden getroffen door de kostencrisis, zoals in de Verenigde Staten, waar het huidige tekort aan flesvoeding voor baby’s nog wordt verergerd door de inflatie. Ook andere essentiële producten, zoals luiers, zullen waarschijnlijk in de toekomst nog duurder worden of minder gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor wie ze nodig heeft.

Wat kunnen wij hieraan doen?

Deze kostencrisis zal niet snel voorbijgaan. Goede doelen zoals het Armoedefonds ondersteunen mensen die in armoede leven. Natracare werkt vaak samen met soortgelijke organisaties die toegang bieden tot menstruatieproducten voor wie dat nodig heeft. Op sommige plaatsen, zoals in Schotland, zijn menstruatieproducten sinds kort gratis beschikbaar voor iedereen die deze producten nodig heeft. Als je gratis menstruatieproducten nodig hebt, raden we je aan uit te zoeken waar ze in jouw omgeving verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld via een programma van de overheid of via een liefdadigheidsinstelling.

Naast onze samenwerking met goede doelen door financiële middelen en producten te doneren, proberen we ook het probleem rond menstruatiearmoede onder de aandacht te brengen en mensen te informeren over de noodzaak van toegang tot betaalbare menstruatieproducten. Bovendien proberen we onze eigen menstruatieproducten zo voordelig mogelijk te prijzen, zodat onze producten zo betaalbaar mogelijk blijven.

Laat een reactie achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.